Vanliga frågor

Går det att avboka/flytta sin inbokade lektion?

Ja, 10 arbetsdagar innan start går det bra att avboka och omboka, men blir man sjuk eller vill vara borta efter start så vill vi att ni meddelar oss så tidigt som möjligt så vi kan få in en annan elev på eran tid. Lyckas vi inte fylla den bokade lektionstiden med en annan betalande elev kan man boka ett ta-igen tillfälle till ett lägre pris (se ”Viktig information”). Fyller vi tiden kostar ett nytt tillfälle ingenting. Varför vi tar ut en avgift för ett nytt lektionstillfälle är för att lön utgår till våra anställda oavsett om ni kommer eller inte, vissa dagar hyr vi till och med en bana i bassängen på 219 kr/h.

Vet ni redan innan start att ni kommer vara borta ett datum så lägger vi in ett uppehåll utan extra kostnad. De föräldrar som vet med sig att deras barn ofta är sjuka och är relativt flexibla i sitt schema kan köpa ett klippkort på 10 lektioner och höra av sig varje vecka för att boka en lektion. Tips! Är era barn sjuka så kan ni själva eller ett syskon nyttja lektionen för att till exempel lära er crawla eller dyka.

Avbokning med läkarintyg gäller endast om kund måste avboka hela terminen.

Kan Min Simskola tillhanda elever vid bokning utav kompis-sim?

Vid bokning utav kompis-sim är det kundens ansvar att hitta en ”kompis”. Det kan t.ex. vara ett syskon, kusin, förälder eller kompis.

Hur många lektioner ska jag boka?

Observera att nedanstående rekommendationer skiljer sig från individ till individ, vissa lär sig snabbare än andra och vissa behöver lite mer tid på sig.

  • Målet är bara vattenvana: 1-5 lektioner. Det beror nämligen på hur rädd eleven är så det är svårt att svara på hur många lektioner just ni behöver.
  • Målet är att rätta till simtekniken: Kan eleven simma men har fel teknik så tar det 1-3 lektioner beroende på hur många teknikfel eleven har.
  • Målet är att lära sig dyka/hoppa i/vända o.s.v.: 1 lektion
  • Målet är att kunna simma 10 m: Är eleven minst 5 år och nybörjare utan förkunskaper tar det 10 privatlektioner/10-15 kompis-simlektioner/max 2 terminer i grupplektioner. Kan eleven koordinera med dynor tar det 5 privatlektioner/5-10 kompis-simlektioner/max 1 termin i grupplektioner.
  • Målet är att bli simkunnig (200m): Kan eleven simma 10 m med rätt teknik tar det 5-10 privatlektioner/max 10 kompis-simlektioner/1 termin i grupplektioner. Kan eleven minst 25 m med rätt teknik tar det 5 privatlektioner/minst 5 kompis-simlektioner/1 termin i grupplektioner. (Har eleven teknikfel kan ni ev. behöva boka 1-3 lektioner utöver ovanstående rekommendationer.)

”Simkunnig anses den vara som kan falla i vattnet, få huvudet under ytan och efter att åter ha tagit sig upp till ytan, kan simma 200 meter på djupt vatten varav 50 meter på rygg.”

I skolans årskurs sex ska alla barn enligt läroplanen vara simkunniga. Min Simskola kan skriva ett intyg till skolan efter avklarat prov om det önskas.

Olika dagar olika lärare?

Min Simskolas simlärare antecknar varje lektion i pärmar för att kunna följa barnets utveckling, se vilka märken eleven har tagit och för att veta var barnet befinner sig. Vid bokning utav olika veckodagar är det bra att minimera till endast två simlärare så att de kan föra en dialog med varandra kring eleven. Vid sjukdom och ledighet sätts vikarier in, vilket inte ska påverka barns undervisning. Att simma med en nya lärare kan ibland vara jobbigt för barn på ett känslomässigt plan, men det ska inte påverka på ett kunskapsmässigt plan. Ibland kan det till och med vara bra att en ny lärare kommer in som kan bidra med andra teknikövningar än vad eleven är van vid. Finns det information som den nya lärare bör veta inför lektionen så skriver vi det i pärmen eller kontaktar vederbörande inför sitt jobbpass. Ibland sker insättning utav vikarier på kort varsel vid t.ex. sjukdom och detta meddelas ej till kund.

Måste man vara vattenvan för att lära sig simma?

”Att vara vattenvan innebär att en obehindrat kan hoppa från kant på djupt vatten, hamna med huvudet under vattnet för att sedan kunna titta under vattnet och behålla balans på mage och rygg med eller utan dynor.”

När det kommer till rädslor i vatten finns det en del som är väldigt vanliga och återkommande bland flera personer hos såväl barn som vuxna. Med en förståelse för bakgrunden till problem som uppkommer desto lättare är det att hitta en lösning. Alla lär vi oss olika, en del behöver lära sig simma innan för att bli vattenvana medan andra börjar med vattenvana tills att de kan simma. Vattenvana och simning går hand i hand och i slutändan är båda delar livsviktiga för varje individs trygg- och säkerhet.

Varför undervisar ni i 25-metersbassängen och inte i varmvattensbassängen?

Att simma i stora bassänger där temperaturen ligger på 27-28 grader upplevs kallt när man inte är aktiv och rör sig i vattnet. Vissa barn är mer frusna än andra och då funkar en våtdräkt alldeles utmärkt. Under lektionstid försöker vi hålla oss i rörelse under hela lektionen samt att vi har tagit bort lekstunden i vår undervisning där vi istället busar med barnen medan vi simmar. Vi undervisning i den stora bassängen för att barnen inte ska kunna nå botten, men även för att det inte ska bli ett för stort steg för barnet att börja simma i den stora efter att de lärt sig simma i den lilla. Många märken kräver dessutom att barnet gör vissa moment på djupt vatten. Självklart finns det undantag, t.ex. om barnet fryser för mycket delar vi upp lektionstiden mellan den kalla och varma bassängen om det finns möjlighet.

Kan jag boka olika dagar och tider?

Ni kan boka vilka dagar och tider ni vill. Varannan vecka, varje vecka, flera dagar i veckan osv. Ni kan boka en tid ena veckan och en annan tid andra veckan, men ni kan också ha samma tid varje vecka. Samt hos olika simlärare.

Kan jag som förälder vara med?

Det kan ibland vara jobbigt för barn att separeras från sin förälder, framförallt inför ny främmande situationer. Om vi inte kan undervisa utan att föräldern är närvarande så får ni självklart vara med. Antingen i vattnet eller ombytt (i funktionsmaterial) på land, beroende på hur stort barnets behov är. Det är viktigt att förbereda barnen inför simskolan så att rädslan för att bli lämnad minskar. Under lektionstid kan enkla knep som: ”Jag ska bara gå på toa” eller ”jag ska bara hämta min telefon” hjälpa för att successivt få barnet att kunna vara själv med sin lärare. Barn är i behov av rutiner och att känna sig trygg med sin lärare och när en trygghet byggts upp blir det lättare att lämna sitt barn på simskolan. För det är nämligen så att barn lär sig mycket mer när föräldrarna inte är närvarande; barnet kan inte vända sig till sin förälder istället för att lyssna på sin lärare eller bli distraherad. Att ni som föräldrar simmar bland allmänheten, sitter i caféet eller på bänken bredvid är helt upp till er och det är väldigt individuellt vad just ert barn behöver. Badet tar ut en entréavgift utöver första och sista lektionstillfället.

Vad innebär ”force majeure” eller p.g.a. tredje part?

Force majeure är en juridisk term för oväntade eller oförutsägbara händelser och effekter som inte kan hanteras på sedvanligt vis, vilket förhindrar Min Simskola att utföra det vi förbundit oss till enligt rättsligt bindande avtal. Då Min Simskola hyr in sig på Göteborg Stads simhallar så kan vi inte styra om t.ex. bassängen plötsligt stängs eller att en pandemi utbryter i samhället. Handlar det om föroreningar i poolen såsom avföring eller spya som blir åtgärdat på 24 h bokar vi självklart om lektionen i slutet på terminen.

Kan man boka 5 lektioner åt gången eller måste vi boka alla 10 lektionerna för att få simgaranti?

Det går jättebra att boka 5 lektioner åt gången och erhålla simgarantin. Så länge ni ber om simgaranti vid första lektionstillfället och meddelar läraren att ni ev. kommer boka 5 till. Tänk på att alla 10 lektioner måste bokas under samma termin för att behålla simgarantin.

Vi gick gruppsimskola förra terminen, vilken grupp ska vi boka nu?

Barn lär sig olika snabbt och vi anpassar alltid vår undervisning efter elevernas kunskapsnivå. Kan eleven simma 10 meter utan flythjälpmedel är ni välkomna att boka fortsättningsgruppen där målet är 200 m. Har eleven inte lärt sig simma under nybörjargruppen så behöver eleven mer tid för att knäcka ”koden” och behöver då en till termin i nybörjargruppen.

Tar ni märken på simskolan?

Självklart gör vi det. Barn kan så mycket, de vill gärna visa det och vill framförallt få ett bevis på att de kan. Simmärkena kallas för kunskapsbevis och är den röda tråden i undervisningen. När eleven tagit ett märke är det ett bevis på att hen fått vattenkunskap genom de krav som ett simmärke har. Tar eleven ett märke på simskolan får eleven med sig en lapp från sin lärare som därefter finns att köpa i simhallens kassa/reception och kan även beställas hem från nätet. Vissa märken kräver att eleven förbereder sig hemma genom att läsa på om t.ex. regler för bad-, båt- och isvett, för att sedan kunna svara på frågor vid nästa lektionstillfälle. Vissa märken tas för att eleven ska få kunskap i användandet av räddningsmaterial; t.ex. livboj, kunna undsätta en nödställd person med hjälp av förlängda armen, kunna utföra mun till mun-andning och stabilt sidoläge samt kunna redogöra för larmrutiner vid olycka.

De olika märkena finner ni på sidan ”Om oss”.

Varför använder ni undervisningsmaterial?

Hjälpmedel är användbara i olika situationer under simträningen. Framförallt för att eleven ska kunna fokusera på att öva teknik, men även för att öva mängdträning. Att kunna simma 200 meter med dynor innebär inte att barnet orkar simma 200 meter utan dynor. Därför måste vi simma många gånger 200 meter med dynor för att barnet ska orka att simma längre utan. Även om barnet kan simma 50 meter med perfekt teknik så sätter man ibland på dynor och öka distansen, vilket också kommer leda till att barnet blir mer avslappnad i sin simning de sista längderna utan dynor.

Efter att barnet lärt sig simma korta sträckor själv är det dags att få upp konditionen, få in glidet, men det allra viktigaste; lära sig att slappna av. Därför behöver vi mängdträna med flythjälp. Anledningen till att de stannar efter 10 meter beror oftast på att de är helt slut, de har spänt hela kroppen allt vad de kan och ansträngt sig in i det sista. Beror det på teknikfel? Då får man gå tillbaka och t.ex. jobba med dynor för att få mer kraft i bentagen, därefter mängdträning.